Política de Privacitat

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD), i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), t’informo sobre el tractament de les dades personals que facilitis a través d’aquesta pàgina web:

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

  • Responsable del tractament: Natàlia Maria Aguilà Bifet
  • Adreça Postal: Rambla Sant Jordi, 2 Torrefarrera Lleida
  • Telèfon: 659499116
  • Correu electrònic: info@respirasalut.cat

 

Amb quina finalitat tractaré les teves dades personals?

Tractaré les teves dades per a diverses finalitats en funció del motiu pel qual me les facilitis:

Com a Usuari de la pàgina web (formulari de contacte /mails remesos a les adreces de correu que apareixen a la pàgina): les teves dades seran utilitzades per donar resposta a les sol·licituds d’informació o consultes que em dirigeixis a través de l’apartat de contacte o de les adreces de correu que apareguin a la meva pàgina, per mantenir relacions i comunicació amb tu.

Com a subscriptor del newsletter: les dades de les persones que s’hagin subscrit al meu newsletter s’usaran per enviar aquesta comunicació periòdica mitjançant correu electrònic, amb informació sobre consells, recomanacions i notícies sobre els meus serveis, activitats i promocions.
Testimonis: publicaré a la pàgina web el nom i opinió sobre els meus serveis de les persones que ho hagin autoritzat.

Com a seguidor a RRSS: les dades que hagis facilitat a la xarxa social seran usades per interactuar amb tu i mantenir un seguiment mutu dels nostres comptes. La comunicació es mantindrà sempre en el marc de la xarxa social triada, d’acord amb els seus termes i condicions i mentre segueixis sent seguidor/a meu/a.

Com a reserva de visita: les teves dades seran utilitzades per donar resposta a les sol·licituds d’informació o recordatori de les consultes.

 

Quant de temps conservaré les teves dades personals?

Conservaré les dades que m’has facilitat per contractar serveis en línia, mentre es mantingui la relació contractual i, amb posterioritat, durant els terminis legals aplicables i el temps necessari per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

Les dades de les persones subscrites al newsletter es conservaran mentre mantinguin la subscripció i, en cas de donar-se de baixa, el temps necessari per evitar enviaments posteriors.

Les dades de contacte que hagis facilitat per comunicar-te amb mi es conservaran el temps necessari per mantenir aquesta comunicació en el marc de les relacions establertes.

Les dades que m’hagis facilitat voluntàriament per a la publicació de testimonis es conservaran fins que no revoquis el teu consentiment o sol·licitis la supressió de les dades.

En el cas de xarxes socials, les dades es conservaran mentre la persona interessada sigui seguidora meva.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Si m’has facilitat les teves dades per contractar serveis en línia, inclosa la subscripció al newsletter, la base legal per al tractament és l’execució de la relació contractual o precontractual (RGPD, art. 6.1.b), així com el compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del tractament en matèria tributària (RGPD, art. 6.1.c). La comunicació de les dades en aquest cas és necessària per formalitzar la contractació i complir les obligacions legals.

Les dades de contacte que em facilitis quan et dirigeixis a mi per establir relacions de qualsevol índole seran tractades sobre la base de l’interès legítim de mantenir aquestes relacions i la comunicació (RGPD, art. 6.1.f).

En el cas de dades facilitades voluntàriament per publicar testimonis i com a seguidor/a de xarxes socials, el tractament es basa en el teu consentiment (RGPD, art. 6.1.a).

 

A quins destinataris comunicaré les teves dades?

Amb caràcter general, no cediré les teves dades personals, excepte obligació legal. Aquest és el cas, per exemple, de la comunicació a l’Administració tributària de dades de clients derivades de la facturació dels meus serveis.

D’altra banda, seran accessibles als usuaris d’aquesta pàgina web les dades de les persones que autoritzin la publicació de testimonis.

Així mateix, podran accedir a les teves dades diversos proveïdors de serveis contractats per mi, sempre que ho requereixin per a l’adequada prestació d’aquests serveis i exclusivament amb aquesta finalitat, com ara el proveïdor de hosting de la pàgina web, el webmaster, l’assessoria fiscal, el proveïdor de programari per a enviament del newsletter, el proveïdor de serveis de correu electrònic, emmagatzematge d’informació al núvol i aplicacions ofimàtiques, i els proveïdors de plataformes per realitzar videoconferències amb els meus clients.

 

Transferències internacionals de dades

Alguns dels serveis esmentats a l’apartat anterior són prestats per proveïdors les instal·lacions de tractament de dades dels quals es troben en països estrangers, fora de la Unió Europea, per la qual cosa la seva utilització comporta la transferència internacional de les dades personals afectades per aquests tractaments. Es tracta dels serveis següents:

Proveïdor de serveis de correu electrònic, emmagatzematge al núvol i aplicacions ofimàtiques incloses a Google Suite. L’empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privadesa entre la UE-EUA. que pot ser consultat a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000001L5AAI&status=Active. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

Proveïdor de plataforma de videoconferència: Zoom Video Communications, Inc. (EUA). Ubicada a San Jose, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privadesa entre la UE-EUA. que pot ser consultat a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa, podeu consultar: https://zoom.us/privacy

Proveïdor de programari per a enviament del newsletter: Mailchimp. Servei a càrrec de l’empresa The Rocket Science Group LLC, ubicada als Estats Units d’Amèrica. Posseeix un conveni de seguretat anomenat Escut de Privadesa, conforme a les exigències del Comitè Europeu de Protecció de Dades que es pot consultar aquí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000TO6hAAG&status=Active Per a més informació sobre la seva política de privadesa podeu introduir a https://mailchimp.com/legal/privacy/

Totes les companyies indicades han adoptat clàusules contractuals tipus de protecció de dades, aprovades per la Comissió Europea, com a garantia adequada prevista al RGPD per habilitar les transferències internacionals de dades amb destinació als EUA.

 

Quins drets tens quan em facilites les dades personals?

En els casos i sota les condicions previstes a la normativa vigent de protecció de dades personals, l’interessat pot exercir en relació amb les seves dades personals els drets següents:

Dret d’accés: perquè et confirmi si estic tractant les teves dades personals o no i rebre aquesta informació per escrit.

Dret de Rectificació: per sol·licitar la rectificació de les teves dades personals si resultessin ser inexactes o incomplets.

Dret de Supressió: per sol·licitar la supressió de les teves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que en van motivar la recollida.

Dret a la Limitació del tractament: per sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas únicament les conservaré per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, la protecció de drets de tercers o per raons d’interès públic de la Unió Europea o un Estat membre de la UE.

Dret d’oposició: per sol·licitar, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, l’oposició al tractament de les teves dades. En aquest cas, deixaré de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la Portabilitat de les dades: Quan el tractament de les teves dades sigui automatitzat i estigui basat en el consentiment o sigui necessari per a l’execució d’un contracte o precontracte, tindràs dret a rebre les dades que m’hagis facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, així com a sol·licitar-ne la transmissió a un altre responsable.

Dret a Retirar el consentiment: quan el tractament de les teves dades estigui basat en el consentiment, tindràs dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

De la mateixa manera, tindràs dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid, o a través de la seva seu electrònica (www.aepd.es).

Respira amb nosaltres

Subscriu-te al nostre newsletter