El present document estableix les Condicions Generals d’Ús del lloc web respiraterapies.com, les dades registrals de la qual es mostren a continuació:

Domicili Social
Natàlia Aguilà Bifet
Rambla Sant Jordi 2,
25123 Torrefarrera (Lleida), Espanya
N.I.F: 43735743R

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web respiraterapies.com, així com el dels elements continguts en la mateixa (que inclouen, entre altres, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts) pertanyen a Natàlia Aguilà Bifet. o, en el seu cas, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar els elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per l’ús personal i privat, quedant per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, de distribució així com la seva modificació o alteració.

La utilització dels serveis i/o continguts del lloc web per part dels usuaris suposa i expressa l’acceptació de totes les Condicions Generals d’Ús de la versió publicada en el present lloc web, així com la política de protecció de dades. Així mateix Natàlia Aguilà Bifet no es pot fer responsable i no se’n fa del contingut dels lloc web externs que puguin estar enllaçats.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que algun dels continguts del web respiraterapies.com de propietat de Natàlia Aguilà Bifet, vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de remetre un comunicat a info@nullrespiraterapies.com amb la següent informació:

Nom i Cognoms adreça postal i adreça de correu electrònic de l’afectat o, en el seu cas, de la persona autoritzada per actuar en el seu nom, indicant el títol en virtut del qual ostenta la representació.

Declaració per part del reclamant en la que afirmi ser el titular dels drets suposadament infringits, incloent-hi la seva firma, física o digital.

Descripció detallada dels continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual suposadament infringits, així com la situació exacte dins del portal web.

Descripció del lloc Web
respirasalut.cat és la web personal i comercial de Natàlia Aguilà Bifet.

No es podrà utilitzar aquest lloc web per l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per la captació de dades amb el mateix fi.

Modificacions
Natàlia Aguilà Bifet es reserva el dret d’efectuar les modificacions que es considerin oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, unilateralment i sense avís previ, nous continguts i/o serveis, així com la forma en que aquests apareixen presentats i localitzats. De la mateixa manera, el client accepta que Natàlia Aguilà Bifet es reservi els drets a modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d’ús, així com les especificades a cada servei ja sigui el seu caràcter gratuït o remunerat. Llevat que es digui el contrari al que s’estableix en aquest document, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els actuals serveis i/o la introducció de nous serveis quedaran subjectes a les presents condicions d’ús.

Exclusió de garanties
Natàlia Aguilà Bifet no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis.

El present document estableix les Condicions Generals d’Ús del lloc WEB respirasalut.cat, societat les dades registrals de la qual es mostren a continuació:

Domicili Social
Natàlia Aguilà Bifet
Avinguda Lleida 113, 3er 1a
25123 Torrefarrera (Lleida), Espanya
N.I.F: 43735743R

Confidencialitat i protecció de dades
Qualsevol dada de caràcter personal que els usuaris proporcionin per la utilització dels serveis i/o continguts d’aquest WEB estarà subjecte a la nostra política de protecció de dades.

Si un usuari desitja conèixer quines dades personal es desen, rectificar-les, actualitzar-se o eliminar-les podrà sol·licitar l’exercici dels drets corresponents per escrit, a la direcció indicada al inici de les condicions d’ús, posant-se en contacte amb Natàlia Aguilà Bifet a la direcció indicada a sobre o via correu electrònic a info@nullrespiraterapies.com. Natàlia Aguilà Bifet no facilitarà les dades personals dels usuaris del WEB a tercers sense el seu consentiment.

Natàlia Aguilà Bifet garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre la protecció de dades de caràcter personal. Per tant, s’han posat els mitjans i les tècniques per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat y el robatori de les dades personals facilitades.

Així mateix, Natàlia Aguilà Bifet es reserva el dret a modificar el present document amb el propòsit d’adaptar-lo a les novetats i/o exigències legislatives.

Cookies
Amb finalitats estadístiques y d’anàlisis del tràfic del web respiraterapies.com, Natàlia Aguilà Bifet utilitza l’eina Google Analytics, un servei d’anàlisis del web cedit per Google, Inc (a partir del moment, Google), empresa de Delaware amb oficina centra al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units, que utilitza cookies.

Les cookies són fragments d’informació que s’emmagatzemen al disc dur del visitant al web a petició del servidor de la pàgina. Aquesta informació pot esser posteriorment recuperada pel servidor en posteriors visites. La informació que genera la cookie sobre l’ús del web (incloent la direcció IP) serà directament transmesa i desada per Google en els servidors dels Estats Units. Les cookies utilitzades son les anomenades “de sessió” que s’eliminen al tancar la finestra excepte si l’usuari escull la opció “remember me” donant lloc a que la cookie es guardi durant un període de temps més ampli.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan els tercers processin la informació per conte de Google.

Google no associarà la direcció IP del usuari amb cap altre dada de la que disposi.

Natàlia Aguilà Bifet, de la mateixa manera, utiliza cookies per memoritzar preferències de navegació de l’Usuari. En cap cas Natàlia Aguilà Bifet transmitirà informació a tercers sense l’exprés consentiment escrit de l’Usuari.

L’usuari es pot oposar al tractament de les dades o de la informació denegant l’ús de les cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador.

No obstant, al restringir les cookies, és possible que el web no disposi de la total funcionalitat que tindria en el cas de tenir habilitades les cookies. Al utilitzar aquest web l’usuari accepta el tractament d’aquesta informació per Google en la forma i els fins indicats.

L’usuari en utilitzar el web accepta les presents condicions generals i es compromet a utilitzar la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les mateixes. L’usuari accepta que l’ús del web, dels serveis i els continguts el realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Aquesta pàgina web respiraterapies.com és propietat de Natàlia Aguilà Bifet , amb domicili social a:
Natàlia Aguilà Bifet
Avinguda Lleida 113, 3er 1a
25123 Torrefarrera (Lleida), Espanya
N.I.F: 43735743R

Modificació de les presents condicions
Natàlia Aguilà Bifet es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions d’Ús, obligant els usuaris a llegir-les amb atenció, cada vegada que vulguin utilitzar la pàgina web.

Natàlia Aguilà Bifet es reserva el dret a denegar o retirar l’ accés a la pàgina i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les particulars que els siguin aplicables.

Condicions generals d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició de ” Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades en ella, en el moment en què accedeixi a la web. En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades la pàgina web.

Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents condicions generals d’ús, regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textes, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música , vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial .

Natàlia Aguilà Bifet podrà establir condicions particulars que s’aplicaran per a l’ús i/o contractació de serveis específics a les presents condicions generals d’aplicació supletòria.

Condicions accés i utilització dels serveis
L’accés a la pàgina web en principi té caràcter lliure i gratuït . No obstant això, alguns dels serveis i continguts, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, i és aplicable en aquests casos, les condicions particulars creades a l’efecte que Natàlia Aguilà Bifet posar a la seva disposició prèviament a la contractació.

Els menors que pretenguin fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web han de tenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, sent aquests els únics responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec.

En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present web, d’acord amb les presents condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic així com les pràctiques generalment acceptades a Internet .

L’usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a Natàlia Aguilà Bifet de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada .

L’usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquesta web amb finalitat publicitària ; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquest web; realitzar accions a través dels serveis inclosos és aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita .

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Natàlia Aguilà Bifet és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren la pàgina web , incloent-hi la marca , nom comercial o signe distintiu . En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logotips, textes, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.

L’usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense autorització expressa i per escrit de a Natàlia Aguilà Bifet, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial .

Tota la informació que no tingui la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a la pàgina web a través d’Internet (incloent qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc. ) Passarà a ser propietat exclusiva de Natàlia Aguilà Bifet que ostentarà els drets il·limitats d’ús, sense meritar per això cap compensació a favor, ni a favor de cap altre persona.